Tin tức THG

  • Trang chủ
  • Toạ đàm "Phân tích dữ liệu và tương lai của phân tích dữ liệu trong kỷ nguyên số" của CEO Trần Thái Giang tại ĐH Công nghiệp HN
Blog Images
  • Ngày 24-04-2022

Toạ đàm "Phân tích dữ liệu và tương lai của phân tích dữ liệu trong kỷ nguyên số" của CEO Trần Thái Giang tại ĐH Công nghiệp HN

Buổi chia sẻ diễn ra thành công tốt đẹp và giúp bổ sung kiến thức cũng như định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho các em sinh viên.

Nhằm chia sẻ kiến thức và đóng góp cho cộng đồng về tầm quan trọng của Dữ liệu (Data), ngày 24/4/2022 😍 CEO Trần Thái Giang 😍 của Công ty CP giải pháp chuyển đổi số THG đã có buổi Toạ đàm và chia sẻ với 4.000 sinh viên Đại học Công Nghiệp Hà Nội về tầm quan trọng và cách thức khai thác dữ liệu trong tổ chức doanh nghiệp.
Buổi chia sẻ diễn ra thành công tốt đẹp và giúp bổ sung kiến thức cũng như định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp cho các em sinh viên.