Hệ thống kho dữ liệu tập trung DWH

  • Trang chủ
  • Hệ thống kho dữ liệu tập trung DWH
Blog Images

Giải pháp xây dựng kho cơ sở dữ liệu tập trung

Kho cơ sở dữ liệu tập trung (Data Warehouse - DWH) là một hệ Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình khác với CSDL OLTP thông thường (Online Transaction Processings – OLTP là thiết kế CSDL dành cho việc đọc ghi thường xuyên, lượng dữ liệu cho mỗi lần đọc ghi ít) và là nơi lưu trữ dữ liệu lâu dài của tổ chức.

Dữ liệu trong DWH chỉ có thể đọc, không được sử dụng để ghi hay update bởi ứng dụng thông thường, nó chỉ được cập nhật/ghi bởi công cụ ETL (Extract Transform Load). DWH giúp các tổ chức, doanh nghiệp thu thập, làm sạch, chuẩn hoá và tổ chức dữ liệu trước khi được chuyển lên các hệ thống khai thác.

Lợi ích của Data Warehouse với doanh nghiệp

  • Truy vấn và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn

  • Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ

  • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực

  • Đưa ra quyết định điều hành hiệu quả hơn

  • Hỗ trợ việc theo dõi và đánh giá hiệu quả kinh doanh

  • Tăng năng suất và hiệu quả công việc


Services Images

Các công nghệ xây dựng Data Warehouse

Hiện nay giới công nghệ có rất nhiều lựa chọn để có thể xây dựng một kho cơ cơ sở dữ liệu tập trung. Mỗi loại công nghệ đều có các ưu và nhược điểm nên việc lựa chọn công nghệ nào phụ thuộc chủ yếu vào mục đích sử dụng và hiện trạng công nghệ thông tin của từng tổ chức, doanh nghiệp. Một số loại công nghệ THG thường lựa chọn trong xây dựng Data Warehouse với mô hình on-premise như: Microsoft SQL Server, Oracle 18C, MySQL, PostgreSQL. Bên cạnh đó THG cũng có thể cung cấp dịch vụ xây dựng giải pháp DWH mô hình Cloud bằng công nghệ Snowflake hoặc Amazon Redshift.


Khách hàng