Đào tạo BI

Blog Images

Mục tiêu học BI

Làm việc được ngay với BI ngay sau khi kết thúc đào tạo.

Chương trình đào tạo

1. Đào tạo chức năng

Khóa đào tạo về chức năng, dành cho team dự án, người dùng cuối, những người muốn hiểu sâu hơn về chức năng của BI. Đào tạo chức năng bao gồm:

  • Học sâu về tất cả các mô-đun chức năng từ các Chuyên gia THG.

  • Đào tạo tính năng các Phiên bản, bao gồm cả Phiên bản mới nhất .

  • Tìm hiểu cách cài đặt, quản lý và cấu hình mô-đun cơ bản.

  • Tìm hiểu Cách tạo và Tùy chỉnh .

  • Tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh.

2. Đào tạo doanh nghiệp

Đào tạo doanh nghiệp dành cho các công ty kinh doanh doanh nghiệp đang sử dụng BI và cho những người đang có kế hoạch chuyển hoàn toàn hoạt động kinh doanh. Đào tạo bao gồm:

  • Đào tạo trên các mô-đun tương ứng sử dụng trong quy trình kinh doanh

  • Đào tạo thông qua Demo trực tiếp và các phiên tương tác

  • Đào tạo qua video và live hỗ trợ có sẵn

Tại sao chọn THG?

1. Kinh nghiệm và Uy tín:  THG có thể có kinh nghiệm dài hạn trong việc cung cấp đào tạo BI.

2. Đội ngũ chuyên gia:  THG có đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao trong lĩnh vực BI. Sự chuyên nghiệp và kiến thức sâu rộng của đội ngũ này có thể giúp doanh nghiệp hiểu rõ về các công nghệ và phương pháp làm việc trong lĩnh vực này.

3. Chương trình đào tạo toàn diện:  THG cung cấp chương trình đào tạo toàn diện, bao gồm cả các khía cạnh về lý thuyết và thực hành áp dụng kiến thức vào công việc thực tế.

4. Hỗ trợ sau Đào tạo:   Cung cấp hỗ trợ sau đào tạo, có thể bao gồm cập nhật kiến thức, tài liệu học tập, và hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết.

Khách hàng