Tin tức THG

  • Trang chủ
  • 5 Cách THG Digital Transformation Giúp Tiết Kiệm Chi Phí Phát Triển Web và App của Bạn!
Blog Images
  • Ngày 04-04-2024

5 Cách THG Digital Transformation Giúp Tiết Kiệm Chi Phí Phát Triển Web và App của Bạn!

Tiết kiệm chi phí khi phát triển Web và App cho doanh nghiệp

Trong kỷ nguyên số hóa, việc tiết kiệm chi phí không đồng nghĩa với việc giảm chất lượng. Tại THG, chúng tôi đảm bảo bạn nhận được cả hai! Dưới đây là cách chúng tôi làm điều đó:
1️⃣ Tư vấn Chiến Lược Thông Minh
THG sẽ giúp bạn xác định mục tiêu và yêu cầu cụ thể, tránh lãng phí nguồn lực cho những tính năng không cần thiết.
2️⃣ Tối Ưu Quy Trình Phát Triển
Giảm thiểu thời gian phát triển và các vòng lặp không cần thiết, điều chỉnh nhanh chóng theo yêu cầu của dự án để giảm bớt gánh nặng chi phí.
3️⃣ Công Nghệ Hiện Đại và Tái Sử Dụng Mã Nguồn
Sử dụng công nghệ tiên tiến và khả năng tái sử dụng mã nguồn giúp chúng tôi nhanh chóng triển khai các giải pháp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc.
4️⃣ Giải Pháp Đám Mây Linh Hoạt
Giảm thiểu đầu tư cơ sở hạ tầng IT ban đầu và chi phí bảo trì với các giải pháp đám mây, đồng thời tận dụng khả năng mở rộng theo yêu cầu và thanh toán theo sử dụng.
5️⃣ Chất Lượng Đảm Bảo Từ Đầu
Với việc kiểm soát chất lượng ngay từ những giai đoạn đầu, chúng tôi giảm thiểu chi phí phát sinh từ việc sửa lỗi sau khi sản phẩm đã đi vào vận hành.
📊 Sẵn Sàng Tiết Kiệm?
Chúng tôi tại THG sẽ hỗ trợ bạn mỗi bước trên con đường số hóa. Đừng để ngân sách hạn hẹp cản trở ý tưởng kỹ thuật số của bạn!