ERP cho doanh nghiệp đa lĩnh vực

Blog Images

Giải pháp ERP của THG

1. Tối ưu cho Quy trình vận hành của doanh nghiệp (Business Process)

Hệ thống ERP của THG cho phép tất cả các bộ phận trong một tổ chức tham gia vào cùng một hệ thống như Mua hàng, Quản lý kho, Bán hàng, Hành chính, Nhân sự, Kế toán tài chính ... Các bộ phận sẽ giao tiếp với nhau dựa trên quy trình nghiệp vụ được thống nhất và đảm bảo tính kế thừa của dữ liệu.

2. Đồng nhất Hệ thống danh mục dùng chung (Master Data)

Hệ thống danh mục dùng chung (master data) hiểu một cách đơn giản là bộ các dữ liệu danh mục như danh mục khách hàng, tài khoản, nhân viên, sản phẩm ... Trên hệ thống ERP của THG, bộ danh mục này sẽ được khai báo 1 lần và sử dụng cho tất cả các bộ phận tham gia.

3. Tức thời về mặt dữ liệu (realtime)

Realtime dữ liệu, hiệu một cách đơn giản nghĩa là khi một người dùng cập nhật vào hệ thống thì tất cả các bộ phận khác sẽ thấy ngay sự thay đổi này từ chức năng, giao diện đến hệ thống báo cáo. Tính tức thời của dữ liệu đảm bảo thông tin được ghi nhận và cung cấp đến người sử dụng một cách chính xác và kịp thời.

Services Images

Services Images

Các Ưu điểm nổi bật hệ thống ERP của THG

Hệ thống ERP của THG được phát triển trên nền tảng của Odoo (Open Platform về ERP số 1 thế giới), việc này giúp chiến lược triển khai hệ thống ERP của doanh nghiệp có thể thực hiện theo cách thức microservice - phát triển các chức năng theo yêu cầu và nâng cấp liên tục để đáp ứng các bài toán trong tương lai.

Các module trong hệ thống

Mọi ứng dụng mà bạn cần

đều được bao gồm trên 1 hệ thống duy nhất.


CRM - customer relationship management

Module quản trị toàn bộ quá trình chuyển đổi từ tập khách hàng tiềm năng trở thành khách hàng chính thức cũng như các hoạt động chăm sóc hỗ trợ khách hàng sau bán bao gồm:

 • Tích hợp với các hệ thống Website, Ecommerce, Marketing Automation … đổ lead tự động
 • Chia lead tự động
 • Đánh giá lead tiềm năng (lead scoring)
 • Quản lý quá trình chăm sóc & tương tác với khách hàng
 • Hỗ trợ hoạt động chốt đơn hàng, hợp đồng
 • Quản lý giao kế hoạch, sales pipelines và tình hình thực hiện
 • Quản lý chương trình chăm sóc khách hàng (campaign)
 • Xây dựng các kịch bản chăm sóc khách hàng tự động.
 • Quản lý khiếu nại.

Services Images

Services Images

POS - Quản lý bán lẻ tại điểm bán

Module gồm đầy đủ các chức năng hỗ trợ quản lý bán lẻ tại điểm bán cho khách hàng bao gồm:

 • Tích hợp hệ thống quầy kệ, cân, hệ thống thanh toán
 • Giao diện POS
 • Quản lý thông tin khách hàng
 • Quản lý khách hàng trung thành, tích điểm
 • Quản lý chương trình khuyến mãi bán lẻ (promotion)
 • Quản lý Voucher, coupon
 • Quản lý ca bán lẻ, chốt tiền theo ca, hạch toán tự động.

SALES - Quản lý bán hàng

Module quản trị chuối hoạt động liên quan đến kinh doanh cho mô hình B2B với đầy đủ các nghiệp vụ bao gồm:

 • Hợp đồng khung
 • Báo giá
 • Đơn hàng / Hợp đồng
 • Phê duyệt tự động theo các chính sách công nợ và thanh toán
 • Giao hàng / Công nợ / Thanh toán
 • Quản lý bảng giá, chính sách giá
 • Quản lý chiết khấu, khuyến mãi bao gồm cả áp dụng tự động cũng như luỹ kế trả sau.
 • Hệ thống báo cáo đa chiều.
Services Images
Services Images

Inventory - Quản lý kho vận

Module cho phép quản lý toàn bộ các cấu phần nghiệp vụ của mảng kho vận trong một doanh nghiệp gồm:

 • Quản lý danh mục sản phẩm và toàn bộ các biến thể của sản phẩm.
 • Quản lý sản phầm hàng hoá đa dạng theo các phương thức như: quản lý theo lô gói (batch), quản lý theo Barcode, Quản lý theo Serial …
 • Quản lý các kho và trạng thái tồn theo từng nghiệp vụ
 • Quản lý các tác nghiệp tác động lên tồn kho như nhập, xuất, điều chuyển, kiểm kê – đánh giá lại.
 • Tích hợp với các hệ thống như WMS, MES, SCADA …
 • Tích hợp với các thiết bị đọc mã vạch như máy PDA
 • Kiểm soát giá giá vốn linh động theo từng sản phẩm.

Purchasing - Quản lý mua hàng

Module quản lý chuối nghiệp vụ của bộ phần mua hàng (cung ứng) của doanh nghiệp với các chức năng:

 • Quản lý hợp đồng khung
 • Quản lý yêu cầu mua hàng, phê duyệt yêu cầu cung như gắn các yêu cầu vào giới hạn ngân sách.
 • Quản lý báo giá và so sánh báo giá nhà cung cấp
 • Quản lý đơn hàng mua / hợp đồng mua
 • Quản lý nhập kho hàng mua
 • Quản lý công nợ và thanh toán đối với nhà cung cấp
 • Quản lý chi phí mua hàng
 • Dự báo, gợi ý yêu cầu mua (MRP)

Services Images
Services Images

Manufacturing - Quản lý sản xuất

Module quản lý toàn bộ nghiệp vụ quản lý điều phối sản xuất của doanh nghiệp bao gồm:

 • Quản lý định mức sản phẩm
 • Quản lý quy trình sản xuất
 • Quản lý nguồn lực (máy móc, nhân lực …) tham gia trong quá trình sản xuất
 • Thống kê sản xuất, bao gồm cả bán thành phẩm và thành phẩm theo từng công đoạn
 • Thống kê hiệu suất sản xuất cho từng công đoạn, gợi ý tối ưu lên lịch sản xuất.
 • Tính giá thành sản xuất, phân tích giá thành sản xuất
 • Tích hợp với các hệ thống MES, SCADA, WMS …

Accounting & Finance - Quản lý tài chính kế toán

Module tích hợp dữ liệu từ toàn bộ các phân hệ khác, kế thừa thông tin, hạch toán tự động và đáp ứng đầy đủ các chức năng của một phần mềm quản lý kế toán tài chính bao gồm:

 • Quản lý COA (cây tài khoản kế toán), khoản mục chi phí và các chiều phân tích khác
 • Quản lý công nợ
 • Quản lý thanh toán & quản lý dòng tiền
 • Quản lý tài sản, công cụ, chi phí trả trước
 • Quản lý hạch toán kế toán
 • Quản lý tạm ứng, hoàn ứng
 • Quản lý ngân sách
 • Phân bổ, kết chuyển theo đa tiêu thức
 • Quản lý hạch toán đa chi nhánh
 • Hợp nhất báo cáo tài chính
 • Báo cáo quản trị theo yêu cầu 
 • Báo cáo theo tiêu chuẩn VAS

Services Images


Video giới thiệu giải pháp ERP cho doanh nghiệp phân phối (bán buôn, bán lẻ) do THG xây dựng


Khách hàng