Tin chuyển đổi số

  • Trang chủ
  • Smart Manufacturing Execution Systems (sMES) - Hệ Thống Quản Lý Nhà Máy Thông Minh
Blog Images
  • Ngày 09-04-2024

Smart Manufacturing Execution Systems (sMES) - Hệ Thống Quản Lý Nhà Máy Thông Minh

Smart Manufacturing Execution Systems (sMES) là hệ thống máy tính – phần mềm được sử dụng trong nhà máy, dùng để theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật tư đầu vào thành sản phẩm đầu ra.

sMES cung cấp thông tin giúp những người ra quyết định trong nhà máy hiểu được tình trạng hiện thời của nhà máy nhằm tối ưu và cải tiến hoạt động sản xuất. Hệ thống sMES làm việc trực tuyến thời gian thực để điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc trong sản xuất. (đầu vào, con người, máy máy và dịch vụ hỗ trợ)
sMES không chỉ là một hệ thống máy tính - phần mềm, mà còn là một công cụ quản lý hiệu quả, giúp bạn theo dõi, giám sát và lưu trữ thông tin từ vật liệu đầu vào đến sản phẩm cuối cùng. Với sMES, nhà máy có thể đạt được những lợi ích sau:
🚀 Nâng Cao Hiệu Suất Sản Xuất:
- Tăng cường năng suất và cải thiện quy trình sản xuất.
- Xây dựng hệ thống linh hoạt, sẵn sàng đáp ứng với những thay đổi trong môi trường sản xuất.
- Sử dụng sMES như một công cụ cốt lõi để mở rộng và tăng trưởng kinh doanh.
💼 Tăng Cường Hiệu Quả Công Việc:
- Xử lý thông tin thời gian thực và tăng cường tính ổn định của hệ thống.
- Mở rộng sự tiện lợi cho người sử dụng thông qua việc tự động hóa công việc và loại bỏ các công việc thủ công lặp lại.
- Hứa hẹn đưa các công việc tạo nên giá trị vào kinh doanh bằng cách nâng cao năng lực làm việc của từng người lao động.
📊 Nâng Cao Tiêu Chuẩn Quản Lý:
- Tăng cường năng suất và tốc độ quản lý thông qua việc cải thiện lưu lượng thông tin của toàn bộ doanh nghiệp.
- Cung cấp thông tin quyết định chính xác và nhanh chóng nhờ ứng phó linh hoạt với sự thay đổi trong môi trường kinh doanh.
🔧 Tăng Cường Công Nghệ Thông Tin:
- Chuẩn bị cơ sở để tạo giá trị thông qua trao đổi với khách hàng và hệ thống công việc chuẩn hóa.
- Áp dụng công nghệ thông tin tối tân nhất để ứng phó với sự thay đổi tiêu chuẩn và công nghệ.
🔗 Hiệu Quả ERP:
- Rút ngắn thời gian xử lý công việc ERP nhờ làm việc khớp với hệ thống kế toán, kinh doanh, mua bán.
- MES không chỉ là một công cụ, mà là một đối tác đáng tin cậy trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất của bạn.