Chi tiết dự án

Blog Images

Tokyo Life đã gặp nhiều thách thức và hạn chế trong việc quản lý kinh doanh và tài nguyên. Các bộ phận khác nhau của Tokyo Life  sử dụng các hệ thống và phần mềm khác nhau, không liên kết được với nhau dẫn đến sự phân mảng thông tin và khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ phận, làm không hiệu quả và mất mát thông tin. Các quy trình kinh doanh không được tối ưu hóa, phức tạp do sự thiếu liên kết . Do không có hệ thống chung để quản lý dữ liệu, thông tin có thể bị mất mát hoặc không chính xác. Quản lý nhân sự và các quy trình liên quan có thể trở nên phức tạp hơn khi không có một hệ thống chung. ới các hệ thống không tương thích, tổ chức có thể đối mặt với rủi ro về bảo mật. Vì vậy, THG đã đề xuất giúp Tokyo Life giải quyết thách thức này bằng cách tạo ra một nền tảng đồng nhất để quản lý mọi khía cạnh của kinh doanh, từ tài chính đến sản xuất và nhân sự.

THG đã đưa ra giải pháp ERP toàn diện và linh hoạt để nâng cao quản lý và hiệu suất kinh doanh của Tokyo Life. Giải pháp ERP của THG đề xuất cho Tokyo Life nhằm tối ưu hóa quản lý nguồn lực, tăng cường minh bạch và hiệu suất, đồng thời giảmthiểu rủi ro và đáp ứng nhanh chóng với sự biến động trong môi trường kinh doanh.

  • Tích hợp tất cả các phòng ban và chức năng trong Tokyo Life, bao gồm sản xuất, tài chính, bán hàng, nhân sự, và quản lý kho. Giúp tạo ra một nguồn thông tin đồng nhất, giảm thiểu mất mát dữ liệu và tăng tính chính xác trong quản lý.
  • Giải pháp được thiết kế để có thể tùy chỉnh linh hoạt, phản ánh chính xác các quy trình và yêu cầu cụ thể của Tokyo Life. Giúp đáp ứng tốt với nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, tối ưu hóa quy trình làm việc và giảm thiểu sự gián đoạn.
  • Giải pháp cung cấp các công cụ và quy trình tối ưu hóa để giảm thiểu thời gian xử lý và tăng cường hiệu suất toàn bộ doanh nghiệp. Giúp giảm chi phí vận hành, tăng cường khả năng đáp ứng và cung cấp thông tin kịp thời cho quyết định.
  • Giải pháp ERP cung cấp các công cụ quản lý tài chính tiên tiến, bao gồm quản lý ngân sách, theo dõi chi phí, và báo cáo tài chính. Giúp Tokyo Life duy trì sự ổn định tài chính, tăng cường khả năng dự đoán và quản lý rủi ro tài chính.
  • Giải pháp được xây dựng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ và tuân thủ các quy định ngành, đảm bảo an toàn cho dữ liệu và thông tin quan trọng.
  • THG cung cấp chương trình huấn luyện chuyên sâu và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ để đảm bảo nhân viên của Tokyo Life có khả năng sử dụng hiệu quả hệ thống mới.

Giải pháp ERP của THG giúp Tokyo Life tối ưu hóa quản lý nguồn lực, tăng cường minh bạch, và nâng cao hiệu suất, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đối mặt với thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh ngày nay. Hệ thống ERP cung cấp công cụ quản lý tài chính tiên tiến, giúp Tokyo Life theo dõi và kiểm soát ngân sách, chi phí, và lợi nhuận. Doanh thu tăng vượt trội, Tokyo Life đã rất hài lòng với giải pháp ERP mà THG đã triển khai.

  • Khách hàng: TOKYO LIFE
  • Thời gian triển khai: 9 tháng
  • Phần mềm: Triển khai Erp