Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của THG

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được sau đây được THG– thực hiện nhằm chỉ ra các vấn đề liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đối với trang web này.

Theo quy định chung, không có thông tin cá nhân nào của khách hàng được tự động thu thập từ trang web. Tuy nhiên một số thông tin phi cá nhân của người truy cập liên quan đến lưu lượng truy cập sẽ được ghi lại bởi các máy chủ đạt tiêu chuẩn vận hành của THG. Những thông tin này được sử dụng cho mục đích nâng cấp, cải thiện trải nghiệm người dùng trang web của chúng tôi.

THG có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba chỉ để phục vụ cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc những thông tin bổ sung về THG mà bạn yêu cầu (ví dụ gửi e-mail, điền các thông tin cần thiết và tiến hành trả lời khảo sát). Bất kỳ trang web thứ ba nào được dẫn link trong website này đều có thể có chính sách và điều khoản bảo mật riêng. Bạn nên xem xét kỹ lưỡng chính sách bảo mật của những trang này nhằm lựa chọn thông tin cá nhân phù hợp đối với từng trang web khác nhau.