Tư vấn giải pháp chuyển đổi số tổng thể (Digital transformation consulting)

Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Giới thiệu dịch vụ Tư vấn chuyển đổi số của THG

Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của THG giúp cho các doanh nghiệp xác định được Kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể cần xây dựng, đồng thời hoạch định rõ Lộ trình triển khai phù hợp nhằm đảm bảo thành công của dự án.

Kiến trúc công nghệ thông tin

Kiến trúc công nghệ thông tin tổng thể (System topology map) là bản đồ các ứng dụng cần triển khai tất cả các nghiệp vụ hiện hữu của một tổ chức, doanh nghiệp cụ thể.

Lộ trình triển khai

Lộ trình triển khai (Digital Roadmap) là bản kế hoạch xác định thứ tự triển khai các ứng dụng.

Giới thiệu dịch vụ
Tư vấn chuyển đổi số của THG
Ích lợi của sử dụng Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số
TƯ VẤN CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ích lợi của sử dụng Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số

Khách hàng nên thực hiện một giai đoạn tư vấn chiến lược chuyển đổi số trước khi bắt đầu triển khai các ứng dụng. Việc thực hiện giai đoạn tư vấn giúp cho các tổ chức có thể xác định chính xác mục tiêu mong muốn, lộ trình thực hiện và các chi phí liên quan, đây là những điều kiện cần để đảm bảo tính thành công của dự án. Các lợi ích cơ bản của dịch vụ tư vấn Chuyển đổi số bao gồm:

  • Xác định rõ mục tiêu và kỳ vọng
  • Xác định rõ lộ trình, kế hoạch
  • Đảm bảo ngân sách thực hiện
  • Đảm bảo tính thành công của dự án
Tư vấn chuyển đổi số

Phương pháp luận thực hiện

Phương pháp luận thực hiện một dự án Tư vấn chiến lược chuyển đổi số tiêu biểu.

1. Định hướng chiến lược số

Định hướng và xác định chính xác trọng tâm chiến lược kinh doanh và chiến lược số của doanh nghiệp.

2. Khảo sát & Hội thảo

Tìm hiểu sâu những vấn đề nhức nhối và kết quả kinh doanh của sáng kiến số. Liên kết chiến lược kinh doanh và chiến lược số

3. Xây dựng lộ trình

Xây dựng báo cáo lộ trình Chuyển đổi số, sẵn sàng tiếp nhận phản hồi ở diện rộng.

4. Thực hiện & giám sát

Xác định rõ ràng KPI để theo dõi kết quả. Thực hiện sáng kiến số bằng cách sử dụng công nghệ tốt nhất

5. Đánh giá & Xác nhận

Đánh giá kết quả kinh doanh, với xác nhận của bên thứ ba nếu cần thiết.

6. Báo cáo & cải tiến

Xác định rõ ràng KPI để theo dõi kết quả. Thực hiện sáng kiến số bằng cách sử dụng công nghệ tốt nhất

Contact Image
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Để nhận được tư vấn tốt nhất

Hãy để lại liên lạc để chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp của bạn trong hành trình chuyển đổi số.