SỞ CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN

  • Home
  • SỞ CÔNG THƯƠNG HƯNG YÊN
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

Trong các hoạt động của ngành Công Thương, thông tin đóng vai trò hết sức quan trọng. Trên tầm vĩ mô, để phục vụ quản lý nhà nước, thông tin công nghiệp và thương mại là một căn cứ quan trọng để hoạch định chính sách phất triển sản xuất, thương mại trong nước cũng như hội nhập quốc tế; xây dựng chiến lược, quy hoạch, xây dựng, giám sát và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công nghiệp và thương mại. Ở tầm vi mô, thông tin công nghiệp và thương mại, mà trước hết là thông tin thị trường đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc kịp thời điều chỉnh các cân đối cung – cầu nhằm ổn định thị trường, phục vụ tốt sản xuất và đời sống xã hội; giúp cho việc định hướng sản xuất – kinh doanh của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Hưng Yên được xây dựng với mục đích cung cấp số liệu thống kê chuyên ngành về công nghiệp, thương mại để phục vụ công tác quản lý nhà nước của Sở Công Thương; phục vụ công tác nghiên cứu hoạch định xây dựng chính sách đầu tư, phát triển về công nghiệp thương mại của tỉnh và công tác học tập, nghiên cứu của các đối tượng dùng tin; cung cấp thông tin kinh tế công nghiệp và thương mại cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; phục vụ các hoạt động hợp tác đầu tư và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của Tỉnh.

Thông tin từ Cơ sở dữ liệu này được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau như: Bộ Công Thương, Tổng cục Thống kê, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, các Sở, Ngành, các huyện, thị xã, thành phố, thông tin từ phiếu khảo sát các doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Cơ cấu thông tin tổng hợp, kết xuất nhanh chóng, dễ dàng theo tiêu chí khác nhau (theo khu vực địa bàn, chỉ tiêu kinh tế, thời gian…). Cơ sở dữ liệu giúp cho các đối tượng sử dụng làm căn cứ cho các báo cáo phân tích, ra quyết định và xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển vv… Do phạm vi dữ liệu tương đối đa dạng và phức tạp, nên Cơ sở dữ liệu trong giai đoạn đầu, mới chỉ thu thập, tổng hợp, chuẩn hóa và tạo lập các số liệu ban đầu cho Cơ sở dữ liệu. Trong quá trình hệ thống vận hành, dữ liệu sẽ từng bước tiếp tục được cập nhật đầy đủ đa dạng và phong phú hơn.

Người sử dụng có thể tải về, lưu trữ hoặc in các thông tin với điều kiện không được sửa đổi thông tin, tài liệu và tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và các quyền liên quan khác. Khi sử dụng các thông tin, người sử dụng phải ghi rõ nguồn “Cơ sở dữ liệu ngành Công thương tỉnh Hưng Yên”

Trong quá trình cung cấp thông tin trong Cơ sở dữ liệu, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của người sử dụng để Cơ sở dữ liệu ngày càng đáp ứng hơn nữa nhu cầu sử dụng của các cơ quan Bộ, Ban, Ngành, các Hiệp hội, doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức liên quan./.

Các dự án khác của chúng tôi

Contact Image
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.