CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Home
  • CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image

Ngày 27/8, Lễ ra mắt Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã được tổ chức tại Hà Nội. Tới dự buổi lễ có Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải, đại diện các ban chuyên môn EVN, đại diện các đơn vị thuộc EVN.

Tại buổi lễ, ông Phạm Dương Minh – Giám đốc Trung tâm EVNICT cho biết, EVNICT – tiền thân là Trung tâm Máy tính (thành lập năm 1981). Trải qua các giai đoạn phát triển, gắn liền với những dấu ấn đáng ghi nhớ của ngành Điện Việt Nam, Trung tâm có những tên gọi khác nhau: Trung tâm Máy tính (từ năm 1981 đến năm 1995); Trung tâm Nghiên cứu khoa học Công nghệ Môi trường và Máy tính (từ năm 1995 đến năm 2002); Trung tâm Công nghệ thông tin (từ năm 2002 đến 2014).

Tháng 4 năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 84/QĐ- EVN, đổi tên “Trung tâm Công nghệ Thông tin – EVNIT” thành “Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – EVNICT”; chính thức giao nhiệm vụ cho Trung tâm hoạt động trong 3 lĩnh vực CNTT, viễn thông (VT) và tự động hóa (TĐH).

Trước trọng trách do Tập đoàn giao, Giám đốc EVNICT Phạm Dương Minh khẳng định, CBCNV EVNICT sẽ đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ điều hành hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), đảm bảo các chỉ tiêu của EVN về giảm thiểu sự cố và thời gian xử lý sự cố; hoàn thành việc xây dựng triển khai các hệ thống đã nêu ra trong chiến lược phát triển CNTT, VTDR và TĐH của Tập đoàn phục vụ cho các hoạt động sản xuất, vận hành, kinh doanh, quản lý của EVN và các đơn vị thành viên; triển khai các giải pháp TĐH cho các tổng công ty điện lực và các nhà máy điện của EVN.

Với việc quản lý và điều hành hiệu quả Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin – EVNICT, EVN hiện là một trong số ít các tập đoàn kinh tế nhà nước đã có một hệ thống CNTT và dịch vụ CNTT ứng dụng đầy đủ trong các lĩnh vực hoạt động, cung cấp chính xác và kịp thời thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải đã chúc mừng sự kiện ra mắt Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin, đồng thời ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của tập thể CBCNV EVNICT trong thời gian qua. Phó Tổng giám đốc cũng yêu cầu EVNICT trong thời gian tới, cần nâng cao chất lượng các phần mềm ứng dụng trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh; đảm bảo độ tin cậy của hệ thống VTDR; chú trọng công tác an ninh bảo mật; đẩy mạnh công tác tự động hóa; hoàn thiện các quy trình, quy định liên quan đến phát triển, vận hành hệ thống CNTT, VT; xứng đáng là đơn vị đầu mối trong lĩnh vực CNTT, VTDR, TĐH của Tập đoàn.

Các dự án khác của chúng tôi

Contact Image
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Đăng ký sử dụng dịch vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.