Dịch vụ của chúng tôi

Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
Shape Image
DỊCH VỤ

Tư vấn, triển khai giải pháp Chuyển đổi số thương mại điện tử (Digital Commerce)

Bộ giải pháp gồm nhiều ứng dụng giúp tối ưu hoá trải nghiệm cá nhân của từng khách hàng trên các kênh online của doanh nghiệp.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
Xem chi tiết
DỊCH VỤ

Tư vấn, triển khai giải pháp Kho cơ sở dữ liệu tập trung (DataWarehouse) và Báo cáo quản trị thông minh (Business Intelligence)

Giải pháp DWH cho phép việc tổng hợp, làm sạch dữ liệu từ đa nguồn trong khi Giải pháp BI cung cấp bộ công cụ khai phá dữ liệu hỗ trợ hiệu quả cho quá trình ra quyết định của doanh nghiệp.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
Xem chi tiết
DỊCH VỤ

Tư vấn, triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể (ERP)

Giải pháp ERP LINH HOẠT, thời gian triển khai ngắn và phù hợp với MỌI quy mô, ngành nghề của doanh nghiệp.

 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
 • Lorem Ipsum is simply dummy text
Xem chi tiết
DỊCH VỤ

Tư vấn giải pháp chuyển đổi số tổng thể (Digital transformation consulting)

Tư vấn xây dựng KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN và LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI phù hợp nhất giúp doanh nghiệp.

 • Định hướng và tư vấn chiến lược chuyển đổi số.
 • Tổ chức Workshop, khảo sát, đánh giá & phân tích hiện trạng.
 • Báo cáo lộ trình chuyển đổi số (Digital Roadmap).
 • Triển khai các Sáng kiến số (Initiatives).
  • Thực hiện & giám sát
  • Đánh giá và xác nhận
  • Báo cáo và cải tiến
 • Tổng kết và điều chỉnh lại Chiến lược và Lộ trình

Ví dụ về Lộ trình chuyển đổi số:

Xem chi tiết